?
       
             
       
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ.» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα του Υπ.Ε.Π.Θ., Ε.Π.Ε.Α.Κ. ΙΙ Μέτρο 2.1 Ενέργεια 2.1.3.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε με σκοπό την επίτευξη τριών βασικών στόχων:
• τη διατήρηση και την τεκμηρίωση μοναδικού και σπάνιου έντυπου πληροφοριακού υλικού
• την ανάδειξη και μέγιστη δυνατή αξιοποίηση πληροφοριακού υλικού, ειδικού ενδιαφέροντος, με τη χρήση πολλαπλών τρόπων διαχείρισης και αναζήτησης, και τέλος
• την εξασφάλιση πρόσβασης σε απομακρυσμένους χρήστες σε υλικό το οποίο είναι ελεύθερο από πνευματικά δικαιώματα.

Κατάλογος ψηφιοποιημένου υλικού