Γρήγορη πρόσβαση
Θεματικές Βιβλιογραφίες
Οι θεματικές βιβλιογραφίες συντάσσονται με ευθύνη μελών ΔΕΠ της ΑΣΚΤ. Το υλικό που συμπεριλαμβάνεται στις βιβλιογραφίες βρίσκεται στη συλλογή της βιβλιοθήκης.
Καθηγητής:
Θέμα:
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών