Γρήγορη πρόσβαση
Hλεκτρονικά Βιβλία
Στα ηλεκτρονικά βιβλία μπορείτε να αναζητήσετε τίτλους που καλύπτουν το γνωστικό πεδίο της τέχνης και των ανθρωπιστικών επιστημών και να ανακτήσετε το πλήρες κείμενό τους.
Γλώσσα:
Τύπος πρόσβασης:
Γλώσσες: Αγγλικά
Τύπος πρόσβασης: Περιορισμένη πρόσβαση
Παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών.
thumb
Γλώσσες: Αγγλικά
Τύπος πρόσβασης: Ελεύθερη πρόσβαση
Το online books Page απαριθμεί πάνω από 30.000 δωρεάν βιβλία
Γλώσσες: Αγγλικά
Τύπος πρόσβασης: Ελεύθερη πρόσβαση
Το University of California Press διαθέτει ελεύθερα πάνω από 500 τίτλους. Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν τις τέχνες, την ιστορία, τη μουσική, τη θρησκεία, και τη λογοτεχνία.
Γλώσσες: Ελληνικά
Τύπος πρόσβασης: Ελεύθερη πρόσβαση
Περιλαμβάνει το σύνολο των πλατωνικών έργων στο αρχαίο κείμενο και νεοελληνική μετάφραση από τις πιο έγκυρες κι αναγνωρισμένες ελληνικές εκδόσεις (όλα τα γνήσια έργα του Πλάτωνα και τα περισσότερα αμφισβητούμενα), επιλεγμένα έργα πλατωνικών φιλοσόφων, εκτενή και σχολιασμένη βιβλιογραφία και δικτυογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, επιλεγμένες σύγχρονες μελέτες (μονογραφίες, συλλογικοί τόμοι και άρθρα) που αφορούν τον Πλάτωνα και τη σκέψη του, τον Σωκράτη, την Ακαδημία, την κοινωνία της εποχής του και τις επιδράσεις της πλατωνικής φιλοσοφίας έως τις μέρες μας.
Γλώσσες: Ελληνικά
Τύπος πρόσβασης: Ελεύθερη πρόσβαση
Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.
Γλώσσες: Ελληνικά
Τύπος πρόσβασης: Περιορισμένη πρόσβαση
Περιλαμβάνει Ανθολόγιο κειμένων από την Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Ανθολόγιο Αναγνώσεων (σε μορφή αρχείων mp3), Ανθολόγιο Μαρτυριών και Ανθολόγιο Παιδικής Παράδοσης, ένα Χρονολόγιο (1801-1981), Έργα Αναφοράς κ.ά.
Τελευταίες καταχωρήσεις
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Τύπος πρόσβασης: Ελεύθερη πρόσβαση
Γλώσσες: Ελληνικά
Τύπος πρόσβασης: Ελεύθερη πρόσβαση
Γλώσσες: Αγγλικά
Τύπος πρόσβασης: Ελεύθερη πρόσβαση
Γλώσσες: Ελληνικά
Τύπος πρόσβασης: Ελεύθερη πρόσβαση
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών