Γρήγορη πρόσβαση
Ελληνικές ψηφιακές συλλογές
Ο δικτυακός τόπος του ΕΚΤ: Εννιαία Αναζήτηση Ψηφιακού Περιεχομένου Επιστήμης και Πολιτισμού αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου στο πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο για την έρευνα, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στην Ελλάδα μέσω των εφαρμογών: SearchCulture, openarchives.gr, Ηλεκτρονικά αποθετήρια, Ηλεκτρονικές εκδόσεις, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών... κ.ά.

Στο Openarchives.gr ο χρήστης μπορεί από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης να πραγματοποιήσει αναζήτηση σε επιστημονικά περιοδικά και αρχεία περιοδικών, ερευνητικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες, φωτογραφικό υλικό, χάρτες, κ.ά, που καλύπτουν μία ευρεία γκάμα θεματικών όπως την Ιστορία, τη Μουσική, τα Οικονομικά ή το Μarketing. Το ευρετήριό του ενημερώνεται καθημερινά με νέες καταχωρήσεις.

Στο SearchCulture ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε χιλιάδες τεκμήρια, ενός μεγάλου αριθμού και εύρους δραστηριότητας πολιτιστικών φορέων της χώρας μας, όπως μουσεία, αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του _Σπουδαστηρίου Nέου Eλληνισμού περιλαμβάνει ευρύ πολιτισμικό υλικό: Ανθολόγιο κειμένων από την Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Ανθολόγιο Αναγνώσεων (σε μορφή αρχείων mp3), Ανθολόγιο Μαρτυριών και Ανθολόγιο Παιδικής Παράδοσης, ένα Χρονολόγιο (1801-1981), Έργα αναφοράς, βιογραφικά στοιχεία και εργογραφίες λογοτεχνών, κ.ά.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών