Γρήγορη πρόσβαση
Ελληνικές ψηφιακές συλλογές
Ο δικτυακός τόπος του ΕΚΤ: Εννιαία Αναζήτηση Ψηφιακού Περιεχομένου Επιστήμης και Πολιτισμού αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου στο πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο για την έρευνα, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στην Ελλάδα μέσω των εφαρμογών: SearchCulture, openarchives.gr, Ηλεκτρονικά αποθετήρια, Ηλεκτρονικές εκδόσεις, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών... κ.ά.

Στο Openarchives.gr ο/η χρήστης/τρια μπορεί από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης να πραγματοποιήσει αναζήτηση σε επιστημονικά περιοδικά και αρχεία περιοδικών, ερευνητικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες, φωτογραφικό υλικό, χάρτες, κ.ά, που καλύπτουν μία ευρεία γκάμα θεματικών όπως την Ιστορία, τη Μουσική, τα Οικονομικά ή το Μarketing. Το ευρετήριό του ενημερώνεται καθημερινά με νέες καταχωρήσεις.

Στο SearchCulture ο χρήστης/τρια μπορεί να έχει πρόσβαση σε χιλιάδες τεκμήρια, ενός μεγάλου αριθμού και εύρους δραστηριότητας πολιτιστικών φορέων της χώρας μας, όπως μουσεία, αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί.

Αρχείο Τώνη Σπητέρη Το Αρχείο του Τώνη Σπητέρη περιλαμβάνει ένα πλουσιότατο υλικό από χειρόγραφα κείμενα, αλληλογραφία με όλες τις εξέχουσες φυσιογνωμίες των τεχνών και των επιστημών, φωτογραφίες έργων και προσωπικές φωτογραφίες του τεχνοκριτικού με πληθώρα πασίγνωστων καλλιτεχνικών ονομάτων. Επίσης περιέχει καταλόγους εκθέσεων και ένα εντυπωσιακά ενημερωμένο αρχείο του ελληνικού και του διεθνούς τύπου, που αφορά ένα ευρύτατο φάσμα καλλιτεχνικής δημιουργίας.

iset - Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης Οι αρχειακές συλλογές του iset περιλαμβάνουν υλικό που τεκμηριώνει την ιστορία και την εξέλιξη της εικαστικής κίνησης στην Ελλάδα από τα μέσα του 20ού αιώνα έως σήμερα. Τον πρώτο αρχειακό πυρήνα των συλλογών αποτέλεσαν τα αρχεία των αιθουσών τέχνης Νέες Μορφές και Δεσμός, ενώ πολύτιμη συμβολή στην ανάπτυξη του αρχείου αποτελεί η συνεχής προσφορά υλικού από καλλιτέχνες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιστορικούς και κριτικούς τέχνης, θεωρητικούς, συλλέκτες κ.ά., οι οποίοι με τη δράση τους σφράγισαν την εικαστική ζωή του τόπου..

Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ Περιλαμβάνονται εκπομπές για τις τέχνες, εκπομπές λόγου, πολιτιστικά μαγκαζίνο, από το 1974 μέχρι το 2009.

Το Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών δημιουργήθηκε από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και περιλαμβάνει τίτλους περιοδικών εκδόσεων που έχουν ψηφιοποιηθεί από ένα σύνολο οργανισμών πληροφόρησης και παρέχονται στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών