Γρήγορη πρόσβαση
Ηλεκτρονικές πηγές
Η Bιβλιοθήκη έχει συνδρομή στη βάση JSTOR (Art and sciences III), που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών που αφορούν στις τέχνες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για ερευνητές και φοιτητές. Η πρόσβαση στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία παρέχεται μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link . Η πρόσβαση στο παραπάνω υλικό γίνεται μέσω του τοπικού ή ασύρματου δικτύου της ΑΣΚΤ ή απομακρυσμένα μέσω της υπηρεσίας VPN (Virtual Private Network). Όσες/οι ενδιαφέρονται να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library@asfa.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση στο Γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών