Γρήγορη πρόσβαση
Ηλεκτρονικές πηγές
Δυνατότατα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο περιοδικών, βιβλίων, εγκυκλοπαιδειών, λεξικών, βιβλιογραφιών κ.ά. Στο μεγαλύτερο κομμάτι των ηλεκτρονικών πηγών η πρόσβαση παρέχεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών . Στις ηλεκτρονικές πηγές περιλαμβάνονται οι ψηφιακές συλλογές της βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ, καθώς και άλλες ψηφιακές συλλογές μουσείων, αρχείων και βιβλιοθηκών. Στις συνδρομητικές βάσεις περιορισμένης πρόσβασης έχετε πρόσβαση μέσω του τοπικού ή ασύρματου δικτύου της ΑΣΚΤ ή απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ττης υπηρεσίας VPN (Virtual Private Protocol). Όσες/οι ενδιαφέρονται να έχουν απομακακρυσμένη πρόσβαση πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση στο Γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης ή να συμπληρούσουν το έντυπο της αίτητης και να το στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library@asfa.gr

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών