Γρήγορη πρόσβαση
Ηλεκτρονικές πηγές
Οι ηλεκτρονικές πηγές που παρέχονται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι συνδρομητικές. Στις συνδρομητικές βάσεις έχετε πρόσβαση μέσω του τοπικού ή ασύρματου δικτύου της ΑΣΚΤ ή απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ττης υπηρεσίας VPN (Virtual Private Protocol). Όσες/οι ενδιαφέρονται να έχουν απομακακρυσμένη πρόσβαση πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση στο Γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης ή να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library@asfa.gr.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών