Γρήγορη πρόσβαση
Ηλεκτρονικές πηγές
Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία παρέχεται μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link . Επίσης η Bιβλιοθήκη έχει συνδρομή στη βάση JSTOR (Art and sciences III), που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών που αφορούν στις τέχνες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για ερευνητές και φοιτητές. Η πρόσβαση στο παραπάνω υλικό γίνεται μέσω του τοπικού ή ασύρματου δικτύου της ΑΣΚΤ ή απομακρυσμένα μέσω ττης υπηρεσίας VPN (Virtual Private Protocol). Όσες/οι ενδιαφέρονται να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στο Γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης ή την παρακάτω αίτηση και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library@asfa.gr.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών