Γρήγορη πρόσβαση
Ηλεκτρονικές πηγές
Δυνατότατα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο περιοδικών, βιβλίων, εγκυκλοπαιδειών, λεξικών, βιβλιογραφιών κ.ά.

Στο μεγαλύτερο κομμάτι των ηλεκτρονικών πηγών η πρόσβαση παρέχεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών . Στις ηλεκτρονικές πηγές περιλαμβάνονται οι ψηφιακές συλλογές της βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ, καθώς και άλλες ψηφιακές συλλογές μουσείων, αρχείων και βιβλιοθηκών. Η πρόσβαση μπορεί να είναι ελεύθερη ή περιορισμένη (στα μέλη της ΑΣΚΤ μέσω του τοπικού δικτύου της ΑΣΚΤ ή της υπηρεσίας VPN).

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών