Γρήγορη πρόσβαση
Ηλεκτρονικές πηγές
Η Bιβλιοθήκη έχει συνδρομή στη βάση JSTOR (Art and sciences III), που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών που αφορούν στις τέχνες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για ερευνητές και φοιτητές. Η πρόσβαση στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία παρέχεται μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link . Η πρόσβαση στο παραπάνω υλικό γίνεται μέσω του τοπικού ή ασύρματου δικτύου της ΑΣΚΤ. Η απομακρυσμένη πρόσβαση παρέχεται είτε μέσω της ομόσπονδης πρόσβασης (δεν παρέχουν όλοι οι εκδότες αυτή τη δυνατότητα) είτε μέσω της υπηρεσίας VPN (Virtual Private Network). Όσες/οι ενδιαφέρονται να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω VPN πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στο Γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης ή να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library@asfa.gr.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών