Γρήγορη πρόσβαση
Αίτηση για παραγγελία άρθρου
 
Στοιχεία άρθρου
Τίτλος Περιοδικού * :
ISSN :
Τίτλος άρθρου * :
Συγγραφέας * :
Έτος :
Τόμος :
Τεύχος * :
Αρχική σελίδα * :
Τελική σελίδα * :
Παραγγελία από το εξωτερικό :
Στοιχεία αιτούντος
Όνομα * :
Επίθετο * :
Aρ. κάρτας βιβλιοθήκης :
Τηλέφωνο * :
E-mail :
Ιδιότητα * :
Επιθυμώ να ενημερώνομαι :
Σχόλια :
Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα καταβάλω στην Βιβλιοθήκη ΑΣΚΤ το προβλεπόμενο κόστος, θα τηρήσω τους κανόνες διαδανεισμού, το δανειζόμενο βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί αυστηρά για προσωπική έρευνα και μελέτη και θα τηρήσω τους κανόνες Πνευματικής Ιδιοκτησίας (και θα το επιστρέψω στην κατάσταση που το παρέλαβα).
 
 
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών