Γρήγορη πρόσβαση
Αίτηση διαδανεισμού από συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες προς Α.Σ.Κ.Τ.
 
Από βιβλιοθήκη * :

Στοιχεία βιβλιοθήκης
Διεύθυνση βιβλιοθήκης * :
Υπεύθυνος διαδανεισμού * :
Τηλέφωνα επικοινωνίας * :
E-mail * :
Στοιχεία αιτούντος
Όνομα * :
Επίθετο * :
Πατρώνυμο * :
Ιδιότητα * :
Περιγραφή τεκμηρίου
Τίτλος * :
Συγγραφέας :
Εκδόσεις :
Έτος :
ISBN :
Ταξινομικός αριθμός * :
Τρόπος παραλαβής :
Σχόλια :
Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα καταβάλω στην Βιβλιοθήκη ΑΣΚΤ το προβλεπόμενο κόστος, θα τηρήσω τους κανόνες διαδανεισμού, το δανειζόμενο βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί αυστηρά για προσωπική έρευνα και μελέτη και θα τηρήσω τους κανόνες Πνευματικής Ιδιοκτησίας (και θα το επιστρέψω στην κατάσταση που το παρέλαβα).
 
 
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών