Γρήγορη πρόσβαση
Υποστήριξη στην έρευνα
Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εντοπίζετε πληροφορίες στις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, να τις αξιολογείτε και να τις οργανώνετε. Επίσης θα σας βοηθήσει στη σύνταξη των σπουδαστικών εργασιών σας.

Σας συστήνουμε να επισκεφθείτε το πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού Καλλιστώ που ανέπτυξε το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στην αναζήτηση, αξιολόγηση, σωστή χρήση και οργάνωση των πληροφοριών για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας.

Προσδιορισμός θέματος - Λέξεις κλειδιά

Πριν αρχίσετε την έρευνά σας πρέπει να σχεδιάστε την αναζήτησή σας.

Σκεφτείτε λέξεις - κλειδιά που προσδιορίζουν το θέμα σας: ανάλογα με την χρονολογική περίοδο, τα υλικά, το είδος, την τεχνική, τις πολιτιστικές επιδράσεις, τις ιστορικές επιδράσεις, τα βιογραφικά στοιχεία, την καλλιτεχνική περίοδο, το καλλιτεχνικό κίνημα.

Για την αναζήτηση πληροφοριών στις διάφορες πηγές σκεφτείτε και χρησιμοποιείστε: ευρύτερους / στενότερους όρους καθώς και συνώνυμα ή εναλλακτικούς όρους.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών