Γρήγορη πρόσβαση
Υποστήριξη στην έρευνα
Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, πώς να τις αξιολογείτε και να τις οργανώνετε, οδηγίες για τη σύνταξη βιβλιογραφίας, για τα πνευματικά δικαιώματα στις εικόνες και άλλα χρήσιμα για τη σύνταξη των εργασιών σας.

Σας συστήνουμε να επισκεφθείτε το πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού Καλλιστώ που ανέπτυξε το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στην αναζήτηση, αξιολόγηση, σωστή χρήση και οργάνωση των πληροφοριών για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας.

Προσδιορισμός θέματος - Λέξεις κλειδιά

Πριν αρχίσετε την έρευνά σας πρέπει να σχεδιάστε την αναζήτησή σας.

Σκεφτείτε λέξεις - κλειδιά που προσδιορίζουν το θέμα σας: ανάλογα με την χρονολογική περίοδο, τα υλικά, το είδος, την τεχνική, τις πολιτιστικές επιδράσεις, τις ιστορικές επιδράσεις, τα βιογραφικά στοιχεία, την καλλιτεχνική περίοδο, το καλλιτεχνικό κίνημα.

Για την αναζήτηση πληροφοριών στις διάφορες πηγές σκεφτείτε και χρησιμοποιείστε: ευρύτερους / στενότερους όρους καθώς και συνώνυμα ή εναλλακτικούς όρους.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών