Γρήγορη πρόσβαση
Υποστήριξη στην έρευνα
Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, πώς να τις αξιολογείτε και να τις οργανώνετε, οδηγίες για τη σύνταξη βιβλιογραφίας, για τα πνευματικά δικαιώματα στις εικόνες και άλλα χρήσιμα για τη σύνταξη των εργασιών σας.

Άδειες Creative Commons

Όταν ένα έργο/εικόνα συνοδεύεται από άδεια Creative Commons σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο χωρίς να απαιτείται να βρείτε το δημιουργό ή την υπηρεσία/οργανισμό που διαχειρίζεται την άδεια, με την προυπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσετε το έργο σύμφωνα με τους όρους όπως αυτοί ορίζονται από την άδεια Creative Commons. Σεβαστείτε τους όρους με τους οποίους διαθέτει ο δημιουργός το έργο του. Μάθετε περισσότερα για τις άδειες: creative commons .

Μερικές εικόνες διατίθενται "Δωρεάν" για ελεύθερη και κοινή χρήση.

Η σύνθετη αναζήτηση Εικόνων του Google σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε αυτές τις εικόνες.

Στο Google, επιλέξτε "Εικόνες", πηγαίνετε στις "Ρυθμίσεις", επιλέξτε "Σύνθετη αναζήτηση". Μπορείτε να ορίσετε να γίνει αναζήτηση στις εικόνες βάσει των δικαιωμάτων χρήσης, μεγέθους και πολλά άλλα.

Επίσης το Google images σας δίνει την δυνατότητα να δώσετε το url μιας εικόνας και να εντοπίσει την ίδια εικόνα σε διαφορετικά μεγέθη - ανάλυση.

Στο Search Creative Commons θα βρείτε εικόνες με άδειες creative commons από τα: Google Images, Flickr, Fotopedia, και Open Clip Art Library. Yπάρχουν διαφορετικές άδειες creative commons (για παράδειγμα πολλές άδειες προσδιορίζουν τη μη εμπορική χρήση) γι' αυτό διαβάστε τους όρους προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την εικόνα.

Στο αποθετήριο ψηφιακών αρχείων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο: Wikimedia Commons θα εντοπίσετε εικόνες public domain, που αποτελούν δηλαδή κοινό κτήμα πολιτιστικής κληρονομιάς και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ελεύθερα ή αδειοδοτούνται από τον δημιουργό με άδειες Creative Commons.

Πηγή πληροφοριών: http://creativecommons.gr/

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών