Γρήγορη πρόσβαση
Υποστήριξη στην έρευνα
Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εντοπίζετε πληροφορίες στις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, να τις αξιολογείτε και να τις οργανώνετε. Επίσης θα σας βοηθήσει στη σύνταξη των σπουδαστικών εργασιών σας.

Άδειες Creative Commons

Όταν ένα έργο/εικόνα συνοδεύεται από άδεια Creative Commons σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο χωρίς να απαιτείται να βρείτε το δημιουργό ή την υπηρεσία/οργανισμό που διαχειρίζεται την άδεια, με την προυπόθεση ότι θα χρησιμοποιείσετε το έργο σύμφωνα με τους όρους όπως αυτοί ορίζονται από την άδεια Creative Commons. Σεβαστείτε τους όρους με τους οποίους διαθέτει ο δημιουργός το έργο του. Μάθετε περισσότερα για τις άδειες: creative commons .

Μερικές εικόνες διατίθενται "Δωρεάν" για ελεύθερη και κοινή χρήση.

Η σύνθετη αναζήτηση Εικόνων του Google σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε αυτές τις εικόνες.

Στο Google, επιλέξτε "Εικόνες" πηγαίνετε στις "Ρυθμίσεις", επιλέξτε "Σύνθετη αναζήτηση". Μπορείτε να ορίσετε να γίνει αναζήτηση στις εικόνες βάσει των δικαιωμάτων χρήσης, μεγέθους και πολλά άλλα.

Επίσης το Google images σας δίνει την δυνατότητα να του δώσετε το url μιας εικόνας και να σας εντοπίσει την ίδια εικόνα σε διαφορετικά μεγέθη - ανάλυση.

Στο Search Creative Commons θα βρείτε εικόνες με άδειες creative commons από τα: Google Images, Flickr, Fotopedia, και Open Clip Art Library, . Yπάρχουν διαφορετικές άδειες creative commons (για παράδειγμα πολλές άδειες προσδιορίζουν τη μη εμπορική χρήση) γι' αυτό διαβάστε τους όρους προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την εικόνα.

Στο αποθετήριο ψηφιακών αρχείων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο Wikimedia Commons θα εντοπίσετε εικόνες public domain, που αποτελούν δηλαδή κοινό κτήμα πολιτιστικής κληρονομιάς και μπορείτε να τις χρησιμοποιείσετε ελεύθερα ή αδειοδοτούνται από τον δημιουργό με άδειες Creative Commons.

Πηγή πληροφοριών: http://creativecommons.gr/

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών