Γρήγορη πρόσβαση
Υποστήριξη στην έρευνα
Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, πώς να τις αξιολογείτε και να τις οργανώνετε, οδηγίες για τη σύνταξη βιβλιογραφίας, για τα πνευματικά δικαιώματα στις εικόνες και άλλα χρήσιμα για τη σύνταξη των εργασιών σας.

Είδη πληροφοριακών πηγών

Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από: υλικό σύντομης αναφοράς (εγκυκλοπαίδειες και λεξικά), βιβλία, άρθρα έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών, βάσεις δεδομένων (βιβλιογραφικές, εικόνων και πλήρους κειμένου), οπτικοακουστικό υλικό, και από το διαδίκτυο.

Αναζήτηση πληροφοριών

Για να αναζητήσετε τις πληροφορίες χρησιμοποιείτε:

1. Τον κατάλογο της βιβλιοθήκης

Θα εντοπίσετε τι βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό ή αντίγραφα έργων τέχνης υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με τίτλο, συγγραφέα, θέμα, λέξεις κλειδιά κλπ. Στο κάτω μέρος της βιβλιογραφικής εγγραφής του τεκμηρίου που σας ενδιαφέρει, στην κίτρινη λωρίδα, θα δείτε τον ταξιθετικό αριθμό (αριθμός συν 3 γράμματα) που σας δείχνει τη θέση του υλικού στο ράφι της βιβλιοθήκης. Εάν στην κίτρινη λωρίδα γράφει : "Δανείζεται", οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανεισθούν το συγκεκριμένο υλικό, αλλιώς όχι. Εάν το υλικό που επιθυμείτε είναι δανεισμένο μπορείτε να κάνετε κράτηση υλικού, έτσι ώστε όταν το βιβλίο επιστραφεί να το δανεισθείτε. (ζητήστε να σας κάνουν κράτηση στο γραφείο εξυπηρέτηρης).

2. Τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές σύντομης αναφοράς (γενικές και θεματικές εγκυκλοπαίδειες, λεξικά γλώσσας και θεματικά λεξικά, ευρετήρια, οδηγούς κλπ.).

Θα βρείτε σύντομες έως εκτενείς πληροφορίες για ιστορικές περιόδους και κινήματα τέχνης, τεχνοτροπίες, ορολογία, βιογραφικά στοιχεία καλλιτεχνών κλπ., αλλά και σχετική βιβλιογραφία.

3. Τις βιβλιογραφικές βάσεις

Στις βιβλιογραφικές βάσεις θα βρείτε τα βιβλιογραφικά στοιχεία για άρθρα περιοδικών, βιβλία, διατριβές, καταλόγους εκθέσεων. Χρησιμοποιείστε τις βιβλιογραφικές βάσεις για να εντοπίσετε άρθρα σχετικά. Αυτές οι βάσεις δεν είναι πλήρους κειμένου αλλά σας δίνουν τα στοιχεία του άρθρου: τίτλο και συγγραφέα, τίτλο και τεύχος περιοδικού, οπότε στη συνέχεια πρέπει να ανατρέξετε στα έντυπα περιοδικά της Βιλιοθήκης για να διαβάσετε το άρθρο σε περίπτωση άρθρου. Αν πρόκειται για άλλα δημοσιεύματα πρέπει στη συνέχεια να τα αναζητήσετε στον κατάλογο τις βιβλιοθήκης ή σε καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών.

4. Τις βάσεις εικόνων

Θα βρείτε έργα τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα από διάφορα μουσεία του κόσμου. Εικόνες σε υψηλή ανάλυση και καλή τεκμηρίωση από επιλεγμένους βάσεις εικόνων. Δείτε επίσης στο τέλος αυτού του οδηγού την ενότητα: Εικόνες και πνευματικά δικαιώματα

5. Τις βάσεις πλήρους κειμένου

Θα βρείτε το πλήρες κείμενο άρθρων από ηλεκτρονικά περιοδικά σχετικά με τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τα άρθρα που σας ενδιαφέρουν.

6. Τους επιλεγμένους συνδέσμους του διαδικτύου

Θα βρείτε επιλεγμένες διευθύνσεις ιστότοπων, καταλόγων και ευρετηρίων τέχνης, μουσείων, αρχείων, κλπ.

7. Τα ηλεκτρονικά βιβλία

Θα βρείτε το πλήρες κείμενο βιβλίων που διατίθονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι ηλεκρονικές πηγές χωρίζονται σε περιορισμένης και ελεύθερης πρόσβασης.

Για να έχετε πρόσβαση στις περιορισμένης πρόσβασης (συνδρομητικές) ηλεκτρονικές πηγές από το σπίτι σας πρέπει να κάνετε αίτηση για VPN στο γραφείο εξυπηρέτησης της βιβλιοθήκης. Η Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN) δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης στις συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε χώρο εκτός της Σχολής, ακόμα και από το εξωτερικό. Η υπηρεσία παρέχεται μόνο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της ΑΣΚΤ.

Αξιολόγηση των πηγών του διαδικτύου

Το διαδίκτυο αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών. Για την έρευνα είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των πηγών έτσι ώστε να μπορούν να αντληθούν μόνο οι αξιόπιστες και έγκυρες πληροφοριακές πηγές.

Για την αξιολόγηση των πηγών του διαδικτύου ελέγξτε τα ακόλουθα:

  1. Εάν η πηγή έχει δημιουργηθεί/δημοσιευθεί από κάποιον έγκυρο οργανισμό (πανεπιστήμιο, ίδρυμα και όχι προσωπική σελίδα)
  2. Εάν η πληροφορία που παρέχεται επηρεάζεται από ιδεολογικά ή οικονομικά οφέλη
  3. Εάν υπάρχει ημερομηνία δημιουργίας της πηγής και ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης
  4. Εάν υπάρχει επιμελητής της ιστοσελίδας
  5. Εάν η πληροφορία που παρέχεται είναι υπογεγραμμένη και ο συγγραφέας αναφέρει την ιδιότητα του
  6. Εάν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές
  7. Ποια θέματα καλύπτονται και σε τι βάθος
  8. Εάν εμφανίζονται διαφημίσεις στην ιστοσελίδα
  9. Εάν υπάρχουν γραμματικά και συντακτικά λάθη

Οργάνωση βιβλιογραφίας

Πρώτα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα διεθνή πρότυπα βιβλιογραφίας σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο καθηγητής σας π.χ.:

Harvard style

Chicago style

Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα βιβλιογραφικά εργαλεία που υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο για να συντάξετε τη βιβλιογραφία: π.χ. το Bibme το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε online.

ή το Zotero το οποίο πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε και να κάνετε εγγραφή. Ακολουθήστε τις οδηγίες από την ιστοσελίδα του προγράμματος. Επίσης μπορείτε να δείτε σχετικά βίντεο στο youtube: Using Zotero .

Στο γραφείο εξυπηρέτησης θα βρείτε ένα σύντομο έντυπο οδηγό σύνταξης βιβλιογραφίας, με παραδείγματα, με το σύστημα Chicago style .

Στάδια συγγραφής μιας εργασίας - διατριβής

Ορισμός θέματος

Προσδιορισμός σκοπού

Συλλογή βιβλιογραφίας

Δημιουργία προσχεδίου

Αρχικό κείμενο

Αποστασιοποίηση και αναθεώρηση

Ανάγνωση από τρίτο Αναδιάρθρωση

Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν βιβλία που θα σας βοηθήσουν εκτενέστερα στην σύνταξη των εργασιών σας (επιλογή θέματος, σύνταξη βιβλιογραφίας και παραπεμπτικών σημειώσεων). Για να εντοπίσετε αυτά τα βιβλία κάντε αναζήτηση με τα θέματα:

Διατριβές -- Συγγραφή

Έρευνα -- Μεθοδολογία

Βιβλιογραφία -- Μεθοδολογία

Επίσης μπορείτε να δείτε τον παρακάτω οδηγό που έχει συνταχθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης:

Γενικοί κανόνες για την εκπόνηση εργασιών

Λογοκλοπή

Λογοκλοπή είναι η ιδιοποίηση ξένης πνευματικής δημιουργίας με παράνομο τρόπο. Η παράφραση, δηλαδή η παρουσίαση με άλλα λόγια και ύφος κάποιας πληροφορίας, χωρίς να αναφέρετε η πηγή θεωρείτε λογοκλοπή.

Όποιος αναφέρετε σε ιδέες και εργασίες άλλων προσώπων πρέπει πάντα να αναφέρει την σχετική πηγή από όπου άντλησε τις πληροφορίες, ενώ όταν κάνει αυτολεξεί παράθεση πρέπει πάντα να χρησιμοποιεί εισαγωγικά και να κάνει αναφορά στην πηγή.

To Open Access Plagiarim Search είναι ένα δωρεάν σύστημα ανίχνευσης λογοκλοπής σε πηγές ανοικτής πρόσβασης.

Εικόνες και πνευματικά δικαιώματα

Τα οπτικά έργα (εικόνες, φωτογραφίες, κ.ά.) προστατεύονται όπως και τα γραπτά έργα από πνευματικά δικαιώματα. Το γεγονός ότι μια εικόνα διατίθεται στο διαδίκτυο δε σημαίνει ότι δεν προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία.

Για να χρησιμοποιείσετε μια εικόνα πρέπει να ελέγξετε εάν κάποιος κατέχει/διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα. Κάποιες εικόνες διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο και μπορείτε να τις χρησιμοποιείσετε ελεύθερα, κάποιες διατίθενται με άδειες Creative Commons και κάποιες άλλες πρέπει να τις αγοράσετε ή να ζητήσετε άδεια πριν τις χρησιμοποιείσετε από τον δημιουργό ή από την υπηρεσία/οργανσιμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα του έργου.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών