Γρήγορη πρόσβαση
Πώς μπορώ ...
Η/Υ και υλικοτεχνική υποδομή

…να δω το e-mail μου

Μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας e-mail σε όλους τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης εκτός ενός που είναι για αποκλειστική χρήση του καταλόγου της βιβλιοθήκης (υπάρχει ειδική ένδειξη). Προσοχή!!! Προτεραιότητα έναντι των e-mails έχει η χρήση των Η/Υ για ερευνητικούς/εκπαιδευτικούς σκοπούς .

…να γράψω την εργασία μου στον Η/Υ

Στους υπολογιστές της βιβλιοθήκης δεν μπορείτε να γράψετε τις εργασίες σας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους υπολογιστές των εργαστηρίων.

…να χρησιμοποιήσω το προσωπικό μου φορητό υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φορητό σας υπολογιστή χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο της βιβλιοθήκης.

…να στείλω φαξ

Δεν μπορείτε να στείλετε προσωπικά φαξ από την βιβλιοθήκη. Για τις ανάγκες της σχολής λειτουργεί φαξ στο χώρο που είναι οι κλητήρες.

…να δω τις βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά περιοδικά από το σπίτι μου

Όσοι ανήκετε στην εκπαιδευτική κοινότητα της ΑΣΚΤ μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά περιοδικά. Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με την κα Μαρίνα Κομπολύτη (τηλ. 2104801207 email: marina@asfa.gr) για να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις και να πάρουν κωδικό πρόσβασης.

…να εκτυπώσω

Μπορείτε να εκτυπώσετε από όλους τους υπολογιστές, κάνοντας την απαραίτητη επιλογή εκτυπωτή (ασπρόμαυρο ή έγχρωμο). Οδηγίες υπάρχουν αναρτημένες πάνω από τους υπολογιστές. Οι εκτυπώσεις στον ασπρόμαυρο εκτυπωτή κοστίζουν 10 λεπτά η σελίδα. Η εκτύπωση ολόκληρης σελίδας Α4 στον έγχρωμο εκτυπωτή κοστίζει 80 λεπτά και 40 λεπτά η μισή σελίδα Α4.

... να σαρώσω

Στο χώρο που βρίσκονται τα φωτοτυπικά μηχανήματα υπάρχει υπολογιστής με σαρωτή για τις ανάγκες του κοινού. Η χρήση γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι μπορούν να σαρώσοουν εικόνες ή κείμενο από το το υλικό της βιβλιοθήκης και να αποθηκεύσουν τα δεδομένα σε φορητή μονάδα.

…να αποθηκεύσω δεδομένα σε cd ή φορητό USB flash drives

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε δεδομένα (εικόνες κλπ) σε cd πρέπει να τα αποθηκεύσετε στο κοινόχρηστο «drive for_CD on 'wse003» που βρίσκεται στο My computer. Στη συνέχεια για την αντιγραφή στο cd απευθυνθείτε στο γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης.

Η αποθήκευση σε φορητό USB flash drives μπορεί να γίνει από εσάς χωρίς τη διαμεσολάβηση του προσωπικού της βιβλιοθήκης σε όλους τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης.

…να φωτοτυπήσω

Η βιβλιοθήκη διαθέτει φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτοτυπίες τα οποία χρησιμοποιείτε μόνοι σας. Προμηθεύεστε μαγνητικές κάρτες από τα αυτόματα μηχανήματα που βρίσκονται δίπλα στα φωτοτυπικά μηχανήματα. Με την κάρτα των 2 € βγάζετε 50 ασπρόμαυρες φωτοτυπίες Α4 και με των 4 € βγάζετε 100 ασπρόμαυρες φωτοτυπίες Α4. Αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα των 2 € στο έγχρωμα μηχάνημα θα βγάλετε 16 έγχρωμες φωτοτυπίες Α4 και μένει υπόλοιπο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να βγάλετε 2 ασπρόμαυρες φωτοτυπίες Α4 στο ασπρόμαυρο φωτοτυπικό. Με την κάρτα των 4 ευρώ βγάζετε 32 έγχρωμες φωτοτυπίες Α4 και μένει υπόλοιπο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να βγάλετε 4 ασπρόμαυρες φωτοτυπίες Α4 στο άλλο μηχάνημα.

Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα και να ακολουθούν τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τη σχετική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση ολόκληρου βιβλίου, ούτε η φωτοτύπηση περισσοτέρων των 20 σελίδων ανά βιβλίο.

…να φωτογραφήσω

Μπορείτε να φωτοτυπήσετε υλικό από τη βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας την προσωπική σας φωτογραφική μηχανή.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει φωτογραφικό θάλαμο για φωτογράφηση και αντιγραφή διαφανειών. Για τη χρήση του φωτογραφικού θαλάμου, πρέπει να ζητάτε το κλειδί του θαλάμου από το γραφείο εξυπηρέτησης.

Η φωτογράφηση επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα και να ακολουθούν τους περιορισμούς που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία.

…να δω μια ταινία (video/dvd), ένα cd-rom, ή ένα dvd-rom

Αν θέλετε να δείτε μια ταινία σε VHS ή σε DVD πηγαίνετε στον χώρο της Οπτικοακουστικής συλλογής της βιβλιοθήκης, διαλέγετε από τα ράφια την ταινία που σας ενδιαφέρει και την παρακολουθείτει στις οθόνες που βρίσκονται στο χώρο. Προσέχετε να επιλέγετε το κανάλι του βίντεο (στην αντίστοιχη TV). Αφού παρακολουθήσετε την ταινία την γυρίζετε από την αρχή και την αφήνετε στο τραπέζι.

Εάν θέλετε να δείτε ένα cd-rom ή dvd-rom το ζητάτε από το προσωπικό της βιβλιοθήκης και το τοποθετείτε στον Η/Υ που βρίσκεται δίπλα στο γραφείο εξυπηρέτησης. Αν έχετε πρόβλημα στην εγκατάστασή του ζητάτε τη βοήθεια του προσωπικού. Όταν τελειώσετε την μελέτη σας, επιστρέφετε το cd-rom ή dvd-rom στο γραφείο εξυπηρέτησης.

…να χρησιμποποιήσω τον σταθμό εργασίας για τυφλούς και μερικώς βλέποντες

Οι τυφλοί και μερικώς βλέποντες μπορούν να κάνουν χρήση του σύγχρονου σταθμού εργασίας που διαθέτει η βιβλιοθήκη (με λογισμικό αναγνώρισης και μεγέθυνσης οθόνης, με δυνατότητα απεικόνισης σε οθόνη Braille, λογισμικό σύνθεσης φωνής και εκτυπωτής Braille).

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών