Γρήγορη πρόσβαση
Πώς μπορώ ...
Οργάνωση βιβλιογραφίας

…να οργανώσω την βιβλιογραφία στην εργασία μου

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση της βιβλιογραφίας και των βιβλιογραφικών παραπομπών και την οργάνωσή τους σύμφωνα με το διεθνή καθιερωμένα πρότυπα θα βρείτε στο online πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού Ωρίων που ανέπτυξε το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών