Γρήγορη πρόσβαση
Πώς μπορώ ...
Δωρεά υλικού στη Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται δωρεές που εμπίπτουν στην πολιτική ανάπτυξης της συλλογής της. Βασικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αποδοχή μιας δωρεάς είναι: • Η σπουδαιότητα ή/και η σπανιότητα του υλικού • Η επάρκεια χώρου για την τοποθέτησή του • Η κατάσταση του υλικού και το πιθανό κόστος συντήρησής του.

Η Βιβλιοθήκη δε δέχεται:

• υλικό που υπάρχει ήδη στη συλλογή της εκτός και αν χρειάζονται επιπλέον αντίτυπα για δανεισμό ή για αντικατάσταση φθαρμένου υλικού • εφημερίδες και περιοδικά που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο καθώς και μεμονωμένα τεύχη περιοδικών • υλικό που δεν είναι σε καλή κατάσταση (εκτός και αν λόγω σπουδαιότητας ή σπανιότητας θεωρείται σημαντική η απόκτησή του και το κόστος συντήρησης του)

• ξεπερασμένες εκδόσεις πληροφοριακού υλικού

• αρχειακό υλικό που δε σχετίζεται με τη Σχολή

Η αποδοχή δωρεάς άνω των 200 τεκμηρίων εγκρίνεται από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα της επαναξιολόγησης και επανεκτίμησης των παλιών δωρεών.

Το υλικό που δωρίζεται στη Βιβλιοθήκη συνοδεύεται απαραίτητα από συμφωνητικό δωρεάς. Μετά την αποδοχή της δωρεάς το υλικό ανήκει στη Βιβλιοθήκη, η οποία αποφασίζει για την ταξιθέτηση, τη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία, τον τρόπο χρήσης και διάθεσης του αποκτηθέντος υλικού στο κοινό. Το δωρηθέν υλικό εντάσσεται στη συλλογή ανάλογα με την πολιτική της Βιβλιοθήκης και δεν δημιουργούνται ξεχωριστές συλλογές ανά δωρητή. Εάν μετά την παραλαβή της δωρεάς διαπιστωθεί ότι μέρος της υπάρχει ήδη στη Βιβλιοθήκη ή η Βιβλιοθήκη δεν επιθυμεί να το εντάξει στη συλλογή της, μπορεί να το διαχειρισθεί όπως επιθυμεί. Η Βιβλιοθήκη δεν αναλαμβάνει έξοδα μεταφοράς δωρεάς χωρίς προηγούμενη συμφωνία.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών