Γρήγορη πρόσβαση
Πώς μπορώ ...
Διαδανεισμός

…να δανεισθώ από άλλη βιβλιοθήκη

Τα μέλη της βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ μπορούν να δανεισθούν βιβλία που δεν υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη από άλλη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ή άλλη συνεργαζόμενη Βιβλιοθήκη Τέχνης. Για να αναζητήσετε το βιβλίο σε άλλη ελληνική βιβλιοθήκη χρησιμοποιείστε την πύλη αναζήτησης ΖΕΦΥΡΟΣ

Οι όροι διαδανεισμού (χρόνος δανεισμού, πρόστιμα, διαθέσιμο για διαδανεισμό υλικό κλπ. ) είναι αποτέλεσμα συμφωνίας των εκάστοτε συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών.

Ο χρόνος παραλαβής του υλικού εξαρτάται από το είδος του υλικού και τον τρόπο αποστολής του και κυμαίνεται από 1-2 βδομάδες. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν ευθύνεται η βιβλιοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ. Όταν το υλικό φθάσει στη βιβλιοθήκη ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Επισκεφθείτε την ενότητα διαδανεισμός για περισσότερες πληροφορίες και για παραγγελίες.

…να δανεισθώ από βιβλιοθήκη του εξωτερικού

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ συνεργάζεται με προμηθευτές του εξωτερικού για δανεισμό υλικού που δεν εντοπίζεται εντός χώρας. Οι όροι διαδανεισμού (χρόνος δανεισμού, πρόστιμα, διαθέσιμο για διαδανεισμό υλικό κλπ. ) είναι αποτέλεσμα συμφωνίας των εκάστοτε συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών.

Ο χρόνος παραλαβής του υλικού εξαρτάται από το είδος του υλικού και τον τρόπο αποστολής του και κυμαίνεται από 1-2 βδομάδες. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν ευθύνεται η βιβλιοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ. Όταν το υλικό φθάσει στη βιβλιοθήκη ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Επισκεφθείτε την ενότητα διαδανεισμός για περισσότερες πληροφορίες και για παραγγελίες.

…να δανεισθώ από τη Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ αν δεν είμαι μέλος της Ακαδημαϊκής κοινότητας

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ εξυπηρετεί αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων από Βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών Τέχνης καθώς και από συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Οι κανόνες διαδανεισμού που ισχύουν είναι αυτοί του Τα βιβλία δανείζονται για διάστημα 15 ημερών, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.

Η παραλαβή των βιβλίων μπορεί να γίνει από τη βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ ή να αποσταλούν ταχυδρομικά . Το κόστος της μεταφοράς επιβαρύνει τον χρήστη. Για τον εντοπισμό της βιβλιογραφίας που χρειάζεστε και την ορθή καταγραφή των στοιχείων στην αίτηση διαδανεισμού ελέγξτε τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης .

Επισκεφθείτε την ενότητα διαδανεισμός για περισσότερες πληροφορίες και για παραγγελίες.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών