Γρήγορη πρόσβαση
Πώς μπορώ ...
Δανεισμός

...να δανεισθώ

Για να δανεισθείτε πρέπει να είστε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας της Α.Σ.Κ.Τ. και να έχετε κάρτα βιβλιοθήκης.

…να αποκτήσω κάρτα βιβλιοθήκης

Εάν είστε διδακτικό προσωπικό μπορείτε να αποκτήσετε κάρτα βιβλιοθήκης οποιαδήποτε στιγμή, στο γραφείο δανεισμού της βιβλιοθήκης αρκεί να έχετε μαζί σας μια φωτογραφία.

Εάν είστε φοιτητής μπορείτε να εκδώσετε κάρτα βιβλιοθήκης οποιαδήποτε στιγμή αρκεί να έχετε μαζί σας μια φωτογραφία και το δίπτυχο της φοιτητικής σας ταυτότητας. Η κάρτα είναι αυστηρώς προσωπική και σε περίπτωση απώλειας, οφείλετε να ενημερώσετε τη βιβλιοθήκη .

...να μάθω τι υλικό μπορώ να δανειστώ και για πόσο διάστημα

Εάν είστε διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό, ομότιμος καθηγητής ή μεταπτυχιακός μπορείτε να δανεισθείτε όλο το υλικό εκτός από περιοδικά, βιβλία σύντομης αναφοράς (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες κ.λπ), βιβλία της ειδικής συλλογής, αντίγραφα έργων. Τα video, dvd-video, cd-roms δανείζονται για μια ημέρα, μόνο για διδακτική χρήση.

  1. Εάν είστε φοιτητής μπορείτε να δανεισθείτε όλα τα θεωρητικά βιβλία (με λίγες ή καθόλου εικόνες). Δεν μπορείτε να δανεισθείτε τα βιβλία που είναι κυρίως εικονογραφημένα και περιοδικά, βιβλία σύντομης αναφοράς (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες κ.λπ), βιβλία της ειδικής συλλογής, αντίγραφα έργων και το οπτικοακουστικό υλικό.

Διδακτικό προσωπικό Μέγιστο Πλήθος Βιβλίων: 20 Διάρκεια Δανεισμού (εβδομάδες): 4. Ομότιμοι καθηγητές Μέγιστο Πλήθος Βιβλίων: 5 Διάρκεια Δανεισμού (εβδομάδες): 4. Διοικητικό προσωπικό Μέγιστο Πλήθος Βιβλίων: 5 Διάρκεια Δανεισμού (εβδομάδες): 4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Μέγιστο Πλήθος Βιβλίων: 5 Διάρκεια Δανεισμού (εβδομάδες): 2. Φοιτητές Μέγιστο Πλήθος Βιβλίων: 5Διάρκεια Δανεισμού (εβδομάδες): 2

…να ανανεώσω το υλικό που έχω δανεισθεί

Μπορείτε να ανανεώσετε μία φορά το υλικό που έχετε δανεισθεί, μόνο εάν το υλικό δεν είναι εκπρόθεσμο .

Μπορείτε να κάνετε ανανέωση στο γραφείο δανεισμού αλλά και τηλεφωνικά στο 210 4801204.

Δεν γίνεται ανανέωση δανεισμού όταν το υλικό έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη.

…να μάθω τι συνέπειες υπάρχουν εάν καθυστερήσω να επιστρέψω το υλικό που έχω δανεισθεί

Εάν καθυστερήσετε το υλικό πληρώνετε πρόστιμο 0.15 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης ανά τεκμήριο. Εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες.

…να μάθω τι συνέπειες υπάρχουν σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας δανεισμένου υλικού

Σε περίπτωση καταστροφής (υπογράμμιση, σκίσιμο κ.λ.π.) ή απώλειας υλικού, υποχρεούστε να το αντικαταστήσετε. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, πληρώνετε στη βιβλιοθήκη το αντίτιμο της αξίας του βιβλίου. Σε περίπτωση συστηματικής φθοράς του υλικού, στερείστε του δικαιώματος δανεισμού για ένα μήνα.

…να κάνω κράτηση για υλικό που τώρα είναι δανεισμένο

Για να κάνετε κράτηση υλικού που τώρα είναι δανεισμένο σε άλλο χρήστη πρέπει να απευθυνθείτε στο γραφείο δανεισμού και ο βιβλιοθηκονόμος θα κάνει την κράτηση για εσάς. Όταν το υλικό που ζητείτε επιστραφεί θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με e-mail.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών