Γρήγορη πρόσβαση
Πώς μπορώ ...
Βεβαίωση μη οφειλής υλικού στη Βιβλιοθήκη
Απαραίτητο δικαιολογητικό για την κατάθεση αίτησης απόκτησης πτυχίου στη γραμματεία είναι η «Βεβαίωση μη οφειλής υλικού στη Βιβλιοθήκη». Η βεβαίωση παραλαμβάνεται από το Γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων στο τηλ. 2104801204 ή email: library@asfa.gr.
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών