Γρήγορη πρόσβαση
Διαδανεισμός
Η βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ διεκπεραιώνει δανεισμούς βιβλίων και άρθρων περιοδικών από και προς άλλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας διαδανεισμού βιβλίων έχουν μόνο τα μέλη της βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ, ενώ δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας παραγγελίας άρθρων έχει και η ευρύτερη εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα.

Δανεισμός βιβλίων από άλλες βιβλιοθήκες

Δικαίωμα διαδανεισμού

Όλα τα μέλη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που έχουν έγκυρη κάρτα Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Διαδανεισμού.

Τα μέλη της βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ μπορούν να δανεισθούν βιβλία που δεν υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη από άλλη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ή άλλη συνεργαζόμενη Βιβλιοθήκη Τέχνης. Για να αναζητήσετε το βιβλίο σε άλλη ελληνική βιβλιοθήκη χρησιμοποιείστε την πύλη αναζήτησης ΖΕΦΥΡΟΣ . Εάν δεν το εντοπίσετε σε καμία βιβλιοθήκη της χώρας απευθυνθείτε στο γραφείο διαδανεισμού για να κάνετε παραγγελία στο εξωτερικό. Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ συνεργάζεται και με προμηθευτές του εξωτερικού όπως Subito (κατάλογος Γερμανικών βιβλιοθηκών), καθώς και με άλλες Βιβλιοθήκες του εξωτερικού, μέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση στους καταλόγους των περισσότερων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

Διάρκεια διαδανεισμού και χρόνος παραλαβής υλικού

Οι όροι διαδανεισμού (χρόνος δανεισμού, πρόστιμα, διαθέσιμο για διαδανεισμό υλικό κλπ.) είναι αποτέλεσμα συμφωνίας των εκάστοτε συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών.

Ο χρόνος παραλαβής του υλικού εξαρτάται από το είδος του υλικού και τον τρόπο αποστολής του και κυμαίνεται από 1-2 βδομάδες. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν ευθύνεται η βιβλιοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ. Όταν το υλικό φθάσει στη βιβλιοθήκη ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Χρεώσεις - Επιστροφή Υλικού

Η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών δε χρεώνει την υπηρεσία. Οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τους χρήστες αφορούν είτε μεταφορά υλικού είτε χρεώσεις των προμηθευτών (βιβλιοθηκών ή δικτύων).

Το υλικό επιστρέφεται στο γραφείο δανεισμού της βιβλιοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο χρήστης πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο που θα χρεώσει η εκάστοτε συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη.

Η χρέωση του προμηθευτή Subito είναι 14 ευρώ για κάθε βιβλίο.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση διαδανεισμού.

Δανεισμός βιβλίων προς άλλες βιβλιοθήκες

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ εξυπηρετεί αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων από Βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών Τέχνης της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι κανόνες διαδανεισμού που ισχύουν είναι αυτοί του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της με μόνη εξαίρεση την ανανέωση δανεισμού, η οποία δεν ισχύει. Τα βιβλία δανείζονται μία φορά και για διάστημα 15 ημερών.

Η παραλαβή των βιβλίων μπορεί να γίνει από τη βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ ή να αποσταλούν ταχυδρομικά. Το κόστος της μεταφοράς επιβαρύνει τον χρήστη. Για τον εντοπισμό της βιβλιογραφίας που χρειάζεστε και την ορθή καταγραφή των στοιχείων στην αίτηση διαδανεισμού, ελέγξτε τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης .

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση διαδανεισμού από συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες προς Α.Σ.Κ.Τ. .

Παραγγελίες άρθρων

Η βιβλιοθήκη διεκπεραιώνει παραγγελίες άρθρων από και προς άλλες βιβλιοθήκες μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών (ΣΚΠ) του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΤΒ), ΕΡΜΗΣ ΕΚΤ, και της υπηρεσίας διαδανεισμού Subito (κατάλογος γερμανικών βιβλιοθηκών).

Η παραγγελία άρθρων μπορεί να γίνει για υλικό που δεν συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή της βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ. Δεν μπορούν να παραγγελθούν ολόκληρα τεύχη περιοδικών.

Η χρέωση δεν γίνεται από τη βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ, αλλά από τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες ή τα δίκτυα.

Σελίδες Αποστολή με ταχυδρομείο, με courier και αποστολή με e-mail
1-20 2,00
21-50 3,00
51-100 5,00
101-150 8,00
151-200 10,00
200 και άνω 15,00

Σελίδες Αποστολή με fax (εντός / εκτός πόλης)
1-4 2,65
5-10 3,80
11-20 5,45

Χρέωση παραγγελίας στο εξωτερικό (Subito):
(ανεξάρτητα από τον αριθμό σελίδων)

e-mail Fax Ταχυδρομείο
Βασική χρέωση 6,00 7,50 7,50
Άδεια χρήσης του άρθρου (εάν υπάρχει) 3,50 3,50 3,50
7% φόρος (εάν υπάρχει) 0,25 0,25 0,25

Χρόνος παραλαβής

Ο χρόνος παραλαβής εξαρτάται από τη βιβλιοθήκη που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της παραγγελίας. και τον τρόπο αποστολής του άρθρου. Το γραφείο διαδανεισμού θα σας ενημερώσει για την παραλαβή του.

Οι φωτοτυπίες θα παραμένουν στο γραφείο διαδανεισμού για δύο μήνες και μετά θα καταστρέφονται. Η πληρωμή θα γίνεται με την παραλαβή των φωτοτυπιών

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση για παραγγελία άρθρου .

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών