Γρήγορη πρόσβαση
Δανεισμός
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και για τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες μέσω του διαδανεισμού. Για τον δανεισμό είναι απαραίτητη η κάρτα βιβλιοθήκης που μπορεί να εκδοθεί οποιαδήποτε στιγμή με μια πρόσφατη φωτογραφία και την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας για τους φοιτητές. Η κάρτα είναι αυστηρώς προσωπική και σε περίπτωση απώλειας, το μέλος οφείλει να το δηλώσει αμέσως στη Βιβλιοθήκη.

Ανανέωση δανεισμού

Όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα ανανέωσης δανεισμού μία φορά. Η ανανέωση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά εάν το υλικό δεν είναι εκπρόθεσμο στο τηλ. 210 4801204. Δεν γίνεται ανανέωση δανεισμού σε περίπτωση που το υλικό έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη.

Ανάκληση δανεισμού

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης συγκεκριμένου υλικού, η βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή του δανεισμένου υλικού πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Κυρώσεις

α. Καθυστέρηση υλικού Ο χρήστης που καθυστερεί το υλικό που έχει δανειστεί, υποχρεούται να πληρώσει για κάθε βιβλίο 0.15 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης . Εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες.

β. Καταστροφή ή απώλεια υλικού Σε περίπτωση καταστροφής (υπογράμμιση, σκίσιμο κ.λ.π.) ή απώλειας υλικού, ο χρήστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει στη βιβλιοθήκη το αντίτιμο της αξίας του βιβλίου. Σε περίπτωση φθοράς του υλικού, ο χρήστης στερείται του δικαιώματος δανεισμού για ένα μήνα.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών