Γρήγορη πρόσβαση
Δανεισμός
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και για τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες μέσω του διαδανεισμού. Για τον δανεισμό είναι απαραίτητη η κάρτα βιβλιοθήκης που μπορεί να εκδοθεί οποιαδήποτε στιγμή με μια πρόσφατη φωτογραφία και την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας για τους φοιτητές. Η κάρτα είναι αυστηρώς προσωπική και σε περίπτωση απώλειας, το μέλος οφείλει να το δηλώσει αμέσως στη Βιβλιοθήκη.

Δικαίωμα δανεισμού

Τα δικαιώματα δανεισμού παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Διδακτικό προσωπικό

Μέγιστος Αριθμός Βιβλίων: 20
Διάρκεια Δανεισμού: 4 εβδομάδες
Κατηγορίες Υλικού: Όλη η συλλογή εκτός από το μη-δανειζόμενο υλικό.

Ομότιμοι καθηγητές & Διοικητικό προσωπικό

Μέγιστος Αριθμός Βιβλίων: 5
Διάρκεια Δανεισμού: 4 εβδομάδες
Κατηγορίες Υλικού: Όλη η συλλογή εκτός από το μη-δανειζόμενο υλικό.

Υποψήφιοι διδάκτορες

Μέγιστος Αριθμός Βιβλίων: 10
Διάρκεια Δανεισμού: 4 εβδομάδες
Κατηγορίες Υλικού: Όλη η συλλογή εκτός από το μη-δανειζόμενο υλικό.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Μέγιστος Αριθμός Βιβλίων: 5
Διάρκεια Δανεισμού: 2 εβδομάδες
Κατηγορίες Υλικού: Όλη η συλλογή εκτός από το μη-δανειζόμενο υλικό.

Φοιτητές

Μέγιστος Αριθμός Βιβλίων: 5
Διάρκεια Δανεισμού: 2 εβδομάδες
Κατηγορίες Υλικού: Οι φοιτητές δανείζονται όλα τα θεωρητικά βιβλία (με λίγες ή καθόλου εικόνες). Δεν μπορούν να δανεισθούν τα βιβλία τέχνης που είναι κυρίως εικονογραφημένα (μονογραφίες καλλιτεχνών, καταλόγους εκθέσεων και μουσείων κλπ.)

Μη δανειζόμενο υλικό

Από το δανεισμό εξαιρούνται για όλους οι εξής κατηγορίες υλικού:

  1. τα περιοδικά
  2. τα βιβλία σύντομης αναφοράς (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες κ.λπ)
  3. οι βιντεοκασέτες, τα DVDs και τα CD-ROMs
  4. η ειδική συλλογή και τα μεγάλου μεγέθους βιβλία
  5. τα χαρακτικά
  6. τα αντίγραφα έργων τέχνης

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών