Γρήγορη πρόσβαση
Προκηρύξεις
Όλες οι προκηρύξεις που έχει εκδώσει η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Έτος:
Απασχόληση στη βιβλιοθήκη: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από κονδύλια των Ειδικών Λογαριασμών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών" (Μ.Ε.Τ.) που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με την Υ.Α. 11131/Β7 (ΦΕΚ Β' 373 τ.Β'/24.02.2004), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την ακαδημαϊκή περίοδο 2004-2005.
Απασχόληση στη βιβλιοθήκη: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από κονδύλια των Ειδικών Λογαριασμών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών επαναπροκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για το Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ''Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Bιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών'' του ΥΠΕΠΘ που χρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ.
Στα πλαίσια του Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών" του ΥΠΕΠΘ που χρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ προκηρύσσεται ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σκοπό να εξοπλιστεί η Βιβλιοθήκη με χρήσιμο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λογισμικό.
Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
Ημερομηνία: 12/12/2023
Λήξη: 12/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών