Γρήγορη πρόσβαση
Προκηρύξεις
Όλες οι προκηρύξεις που έχει εκδώσει η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Έτος:
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο το σχεδιασμό και την εκτύπωση των πρακτικών του 2ου συνεδρίου Βιβλιοθηκών Τέχνης . Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2008.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα εφτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την προμήθεια δικτυακού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων, λογισμικού και υλικού για άτομα με προβλήματα όρασης και λογισμικό για διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών . Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 07 Νοεμβρίου 2008 .
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα εφτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την προμήθεια δικτυακού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων, λογισμικού και υλικού για άτομα με προβλήματα όρασης και λογισμικό για διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών . Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008 .
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την προμήθεια παλαιών τευχών περιοδικών . Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 2008 .
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την συνδρομή σε ξενόγλωσσους τίτλους περιοδικών . Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 26 Μαρτίου 2008 .
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την προμήθεια βάσεων δεδομένων Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 3 Μαρτίου 2008.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τ ριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την προμήθεια παλαιών τευχών περιοδικών . Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2008.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης με νέα βιβλία.
Η Βιβλιοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ. θα απασχολήσει 2 φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 για την τοποθέτηση πλαστικών αυτοκόλλητων καλυμμάτων στα βιβλία της Βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. 2001-2006".
Απασχόληση στη βιβλιοθήκη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με σύμβαση ανάθεσης έργου στην ειδικότητα του βιβλιοθηκονόμου.
 
Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/03/2024
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών