Γρήγορη πρόσβαση
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού και λογισμικού για τη Βιβλιοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ.
01/10/2008
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα εφτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την προμήθεια δικτυακού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων, λογισμικού και υλικού για άτομα με προβλήματα όρασης και λογισμικό για διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών . Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008 .

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Ενίσχυση και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» και συγκεκριμένα τους κωδικούς 66.04 και 66.05 (υποέργο 22).

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
Ημερομηνία: 12/12/2023
Λήξη: 12/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών