Γρήγορη πρόσβαση
Περίληψη προκήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών της βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
11/07/2003
Στα πλαίσια του Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών" του ΥΠΕΠΘ που χρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ προκηρύσσεται ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σκοπό να εξοπλιστεί η Βιβλιοθήκη με χρήσιμο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λογισμικό.

Αριθ.Πρωτ. Αθήνα, 11 Iουλίου 2003

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για το Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών" του ΥΠΕΠΘ που χρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Πατησίων 42 τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2003 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2003 και ώρα 14:30 μ.μ.

Για τη λεπτομερή διακήρυξη και συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, οδός Πατησίων 42, τηλ. 210 3803010, 210 4801128 (κ. Φελίδου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/03/2024
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών