Γρήγορη πρόσβαση
Περίληψη επαναπροκήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών της Bιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
05/09/2003
Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών επαναπροκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για το Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ''Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Bιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών'' του ΥΠΕΠΘ που χρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ.

Αριθ.Πρωτ. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2003

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Πατησίων 42 τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2003 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2003 και ώρα 14:30 μ.μ.

Για τη λεπτομερή διακήρυξη και συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, οδός Πατησίων 42, τηλ. 210 4801128, 210 3803010 (κ. Φελίδου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/03/2024
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών