Γρήγορη πρόσβαση
opencourse.gr: μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για όλους
07/04/2016
Μαθήματα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που διδάσκονται σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και τα οποία έχουν διαμορφωθεί ψηφιακά. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι διαδικτυακά προσβάσιμα, ελεύθερα και δωρεάν. Απευθύνονται σε όποιον/α θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του. Θα βρείτε 3376 Μαθήματα από 25 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

opencourses.gr

Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα κατατάσσονται σε κατηγορίες και παρέχουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό ως εξής: περιγραφή και στόχοι του μαθήματος, λέξεις - κλειδιά και βασικοί όροι, υλικό οργανωμένο σε θεματικές ενότητες, σημειώσεις ή/ και διαφάνειες, βιβλιογραφία (κατηγορία Α-), podcast και εκφωνήσεις στις διαφάνειες (κατηγορία Α), ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, ψηφιακές πηγές και πολυμεσικό υλικό (κατηγορία Α+). Όσα μαθήματα δεν ανήκουν στην κατηγορία Α+ δεν συνοδεύονται από πολυμεσικό υλικό.

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 25/02/2019
Λήξη: 25/02/2019
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
Ημερομηνία: 20/02/2019
Λήξη: 20/02/2019
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών