Γρήγορη πρόσβαση
Ερωτηματολόγιο του ΕΚΤ για τις πληροφοριακές πηγές ανοιχτού περιεχομένου
15/05/2017
Το ΕΚΤ είναι εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο OPERAS, που έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας ενιαίας υποδομής για την ενίσχυση της επιστημονικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του έργου, διεξάγεται μια έρευνα για την αποτύπωση των αναγκών και των αντιλήψεων σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση, με έμφαση στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και προσαρμοσμένα ερωτηματολόγια για βιβλιοθήκες, εκδότες, ερευνητές και χρηματοδότες έρευνας αλλά και για το ευρύ κοινό.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το ερωτηματολόγιο Please find below the links to all the other surveys:

libraries

researchers

public

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 25/02/2019
Λήξη: 25/02/2019
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
Ημερομηνία: 20/02/2019
Λήξη: 20/02/2019
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών