Γρήγορη πρόσβαση
Εξωτερικά μέλη Βιβλιοθήκης ΑΣΚΤ
10/05/2019
Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κανονισμό της Βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους της Σχολής καθώς και σε ερευνητές τέχνης να εκδόσουν κάρτα εξωτερικού μέλους. Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου το ποσό της ετήσιας συνδρομής για τα εξωτερικά μέλη είναι 50 ευρώ. Στα εξωτερικά μέλη εκτός της δυνατότητας του δανεισμού παρέχεται και η δυνατότητα χρήσης των συνδρομητικών πηγών της Βιβλιοθήκης.
Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 10/09/2019
Λήξη: 10/09/2019
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
Ημερομηνία: 29/08/2019
Λήξη: 29/08/2019
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
Ημερομηνία: 19/06/2019
Λήξη: 19/06/2019
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών