Γρήγορη πρόσβαση
Κατάλογος Καθιερωμένων Θεμάτων της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
10/03/2009
Στο CD περιλαμβάνονται όλες οι εγγραφές καθιερωμένων θεμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην θεματική επεξεργασία των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ.

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Καλών Τεχνών σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το CD με τίτλο: «Κατάλογος Καθιερωμένων Θεμάτων της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» που περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές καθιερωμένων θεμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην θεματική επεξεργασία των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην επεξεργασία των θεμάτων τέχνης, στα οποία μπορείτε να δείτε τον ξένο όρο (LCSH) από τον οποίο έγινε η μετάφραση και τις διασυνδέσεις με στενότερους, ευρύτερους και "βλέπε επίσης" όρους. Η έκδοση έγινε στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ.» (Ε.Π. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο).

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 17/09/2021
Λήξη: 17/09/2021
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
Ημερομηνία: 07/04/2021
Λήξη: 07/04/2021
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών