Γρήγορη πρόσβαση
Εκδήλωση-Συζήτηση με θέμα: «Η τέχνη και η ιστορία της σε ψηφιακό περιβάλλον»
17/09/2021
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ως εταίρος της εθνικής υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ που απαρτίζεται από τα δύο δίκτυα clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ και υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα, σας προσκαλεί σε Εκδήλωση-Συζήτηση με θέμα: «Η τέχνη και η ιστορία της σε ψηφιακό περιβάλλον», Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, Ώρα: 16:00-18:30. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσα από την εφαρμογή Microsoft Teams. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amwZ2FW97Z0-J_vPwFz7r2hAs7cM_VL-YMU_kJwn0SRA1%40thread.tacv2/1630917319894?context=%7b%22Tid%22%3a%22faab4f7a-99c8-4a31-b791-50812fa15afc%22%2c%22Oid%22%3a%22b87ce8eb-e3fd-4a74-9c02-1dec8c9e45b6%22%7d
Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/05/2022
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 15/04/2022
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών