Γρήγορη πρόσβαση
Απολογισμοί
Στο τέλος κάθε έτους συντάσσεται έκθεση πεπραγμένων της βιβλιοθήκης, στην οποία καταγράφονται οι νέες δράσεις που υλοποιούνται, οι νέες υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες, στατιστικά στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών καθώς και οι νέες προσκτήσεις υλικού.
Προβολή:
Έτος:
Απολογισμός 2005
Τύπος αρχείου: pdf
Μέγεθος αρχείου: 426 KB
Απολογισμός 2003
Τύπος αρχείου: pdf
Μέγεθος αρχείου: 409 KB
Απολογισμός 2004
Τύπος αρχείου: pdf
Μέγεθος αρχείου: 384 KB
Απολογισμός 2007
Τύπος αρχείου: pdf
Μέγεθος αρχείου: 356 KB
Απολογισμός 2006
Τύπος αρχείου: pdf
Μέγεθος αρχείου: 364 KB
Απολογισμός 2009
Τύπος αρχείου: pdf
Μέγεθος αρχείου: 485 KB
Απολογισμός 2008
Τύπος αρχείου: pdf
Μέγεθος αρχείου: 413 KB
Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/03/2024
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών