Γρήγορη πρόσβαση
Κανονισμός
Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών αποσκοπεί στην υποστήριξη και την προώθηση των διδακτικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών και επιπλέον στη συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση τόσο των εκπαιδευτικών στόχων, όσο και του κοινωνικού ρόλου της Σχολής.

Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης αναφέρεται στα εξής θέματα :

  1. Ωράριο Λειτουργίας
  2. Χρήστες της Βιβλιοθήκης
  3. Συλλογή
  4. Δανεισμός
  5. Διαχείρηση Υλικού
  6. Συντήρηση - Απόσυρση του υλικού της Βιβλιοθήκης
  7. Προσφερόμενες Υπηρεσίες
  8. Αναθεώρηση του Κανονισμού της Βιβλιοθήκης
  9. Διοικητικό Σχήμα
  10. Επιτροπή της Βιβλιοθήκης

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/03/2024
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών