Γρήγορη πρόσβαση
Προσωπικό
Η επικοινωνία με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι δυνατή μέσω τηλεφώνου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Βιτσεντζάκη, τηλ. 210 4801213, email: mvitsentzaki@asfa.gr

Προσκτήσεις / Ιστορικό Αρχείο

Μαρίνα Κομπολύτη, τηλ. 210 4801207, email: mkompoliti@asfa.gr

Περιοδικές εκδόσεις

Νίκη Ζερβού, τηλ. 210 4801331 email: nzervou@asfa.gr

Δανεισμός / Διαδανεισμός

Ελεάνα Παθιακάκη, τηλ. 210 4801205, email: epathiakaki@asfa.gr

Βιβλιογραφική επεξεργασία υλικού

Δημήτρης Βανέλης, τηλ. 210 4801209, email: dvanellis@asfa.gr

Χρυσάνθη Γεωργούλη, τηλ. 210 4801212, email: chgeorgouli@asfa.gr

Ηλεκτρονικές πηγές / Απομακρυσμένη πρόσβαση / Συγγράμματα "Εύδοξος"

Δήμητρα Μπουλουγούρη, τηλ. 210 4801339, email: dboulougouri@asfa.gr

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/03/2024
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών