Γρήγορη πρόσβαση
Προσωπικό
Η επικοινωνία με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι δυνατή μέσω τηλεφώνου και e-mail.

Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης

Χρυσάνθη Γεωργούλη, τηλ. 210 4801212, email: cgeorg@asfa.gr

Βιβλιογραφική Επεξεργασία

Χρυσάνθη Γεωργούλη, τηλ. 210 4801212, email: cgeorg@asfa.gr

Δημήτρης Βανέλης, τηλ. 210 4801209, email: dimit@asfa.gr

Μαρία Βιντσεντζάκη, τηλ. 210 4834351, email: mariav@asfa.gr

Προσκτήσεις και Ιστορικό Αρχείο

Μαρίνα Κομπολύτη, τηλ. 210 4801207, email: marina@asfa.gr

Συγγράματα Εύδοξος

Δημήτριος Πάππας, τηλ. 2104801208, email: pappas@asfa.gr

Δανεισμός και Εξυπηρέτηση Χρηστών

Ελεάνα Παθιακάκη, τηλ. 210 4801205, email: eleana@asfa.gr

Οπτικοακουστική συλλογή

Ευαγγελία Τζαφέρη, τηλ. 210 4801211, email: etzaferi@asfa.gr

Περιοδικά - Ηλεκτρονικές πηγές

Νίκη Ζερβού, τηλ. 210 4801205, email: nzervou@asfa.gr

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 11/02/2019
Λήξη: 13/02/2019
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
Ημερομηνία: 29/01/2019
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών