Γρήγορη πρόσβαση
Προσωπικό
Η επικοινωνία με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι δυνατή μέσω τηλεφώνου και e-mail.

Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης: Χρυσάνθη Γεωργούλη, τηλ. 210 4801212, email: cgeorg@asfa.gr

Βιβλιογραφική Επεξεργασία

Βανέλης Δημήτρης, τηλ. 210 4801209, email: dimit@asfa.gr

Γεωργούλη Χρυσάνθη, τηλ. 210 4801212, email: cgeorg@asfa.gr

Προσκτήσεις και Συνεργασίες

Κομπολύτη Μαρίνα, τηλ. 210 4801207, email: marina@asfa.gr

Πάππας, Δήμητριος, τηλ. 2104801208, email: pappas@asfa.gr (ΕΥΔΟΞΟΣ)

Δανεισμός και Εξυπηρέτηση Χρηστών

Παθιακάκη Ελεάνα, τηλ. 210 4801205, email: eleana@asfa.gr

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/11/2018
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 09/11/2018
Λήξη: 09/11/2018
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών