Γρήγορη πρόσβαση
Προσωπικό
Η επικοινωνία με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι δυνατή μέσω τηλεφώνου και e-mail.

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Μαρίνα Κομπολύτη, τηλ. 210 4801207, email: marina@asfa.gr

Βιβλιογραφική Επεξεργασία

Βανέλης Δημήτρης, τηλ. 210 4801209, email: dimit@asfa.gr

Γεωργούλη Χρυσάνθη, τηλ. 210 4801212, email: cgeorg@asfa.gr

Προσκτήσεις και Συνεργασίες

Κομπολύτη Μαρίνα, τηλ. 210 4801207, email: marina@asfa.gr

Δανεισμός και Εξυπηρέτηση Χρηστών

Παθιακάκη Ελεάνα, τηλ. 210 4801205, email: eleana@asfa.gr

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 24/11/2017
Λήξη: 24/11/2017
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
Ημερομηνία: 21/11/2017
Λήξη: 21/11/2017
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
Ημερομηνία: 21/11/2017
Λήξη: 21/11/2017
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών