Γρήγορη πρόσβαση
Αποστολή
Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι α) η υποστήριξη και ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της Α.Σ.Κ.Τ β) η υποστήριξη των ερευνητών της τέχνης γ) η συμβολή στη πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι ελεύθερη για το ευρύτερο κοινό και τους/τις φοιτήτριες άλλων Ιδρυμάτων. Η Βιβλιοθήκη επιδιώκει, με τη διάθεση των υπηρεσιών της και εκτός κοινότητας ΑΣΚΤ, να συμβάλει στην ευρύτερη ενίσχυση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Ιστορίας της Τέχνης, με έμφαση στη νεοελληνική τέχνη.

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 14/11/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 17/10/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 12/10/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών