Γρήγορη πρόσβαση
Ιστορία
Η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), η αρχαιότερη και μεγαλύτερη βιβλιοθήκη εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, έχει την αφετηρία της στις απαρχές του «Σχολείου των Τεχνών» (1837), από την εξέλιξη του οποίου προήλθαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Με την έναρξη της λειτουργίας του, το Σχολείον των Τεχνών δέχτηκε αρκετές δωρεές υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού ( βιβλία, προπλάσματα, πρότυπα, πίνακες), με το οποίο συγκροτήθηκαν οι πρώτες συλλογές. Στις 11 Νοεμβρίου του 1843 δημοσιεύθηκε ο πρώτος Οργανισμός του Σχολείου των Τεχνών (Διάταγμα 22ας Οκτωβρίου 1843), ο οποίος προέβλεπε τρία τμήματα:

  • Σχολείον των Κυριακών και Εορτών
  • Σχολείον Καθημερινόν των Βιομηχάνων Τεχνών
  • Σχολείον Ανώτερον Καθημερινόν των Ωραίων Τεχνών
Σε άρθρο του Οργανισμού αναφέρεται ότι οι συλλογές βιβλίων και εικόνων τίθενται συνολικά υπό την εφορεία του Διευθυντή του Σχολείου. Η συλλογή βιβλίων και πινάκων, που είχε εξαρχής συγκροτηθεί για να υποστηρίξει την εκπαιδευτική λειτουργία του καλλιτεχνικού τμήματος, παρέμεινε μέχρι το 1910 υπό την εποπτεία της κεντρικής διοίκησης, όπως άλλωστε και το Σχολείον των Καλών Τεχνών, ως μέρος της ενιαίας βιβλιοθήκης όλων των τμημάτων του ονομαζόμενου τότε «Σχολείου των Βιομηχάνων Τεχνών».

Το 1910 το Σχολείον των Καλών Τεχνών χωρίζεται διοικητικά από το Σχολείον των Βιομηχάνων Τεχνών και υπάγεται απευθείας στη δικαιοδοσία του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (ν. ΓΧΙΑ/άρθρο 3611 περί του «Σχολείου των Καλών Τεχνών»). Ταυτόχρονα οι συλλογές καλλιτεχνικών βιβλίων και πινάκων, που θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύσταση της Βιβλιοθήκης του Σχολείου των Καλών Τεχνών, αποσπώνται από τη Βιβλιοθήκη του Σχολείου των Βιομηχάνων Τεχνών. Το Σχολείον των Καλών Τεχνών λειτουργεί πλέον υπό τη διεύθυνση δικού του Διευθυντή, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει και η επίβλεψη της Βιβλιοθήκης. Στο Η’ κεφάλαιο του προαναφερόμενου νόμου και συγκεκριμένα στα άρθρα 53-56, γίνεται αναφορά στην ίδρυση της Βιβλιοθήκης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της.

Στις 3 Ιουλίου 1930 δημοσιεύεται ο νόμος 4791, με τον οποίο η Σχολή αναγνωρίζεται πλέον ως ανώτατο και αυτοδιοικούμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» και καθίσταται ισότιμη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στον νέο αυτόν ιδρυτικό νόμο, ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα, περιλαμβάνεται η εκ νέου ίδρυση της Βιβλιοθήκης, με κανονισμό λειτουργίας σύμφωνο με τη νεότερη νομοθεσία για όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (ν. 3404 άρθρο 16).

Η εξελικτική πορεία της Βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ επηρεάστηκε από τους ίδιους βασικούς παράγοντες που επηρέασαν και την εξέλιξη της Σχολής, δηλαδή από το πρόγραμμα σπουδών, το εκάστοτε διδακτικό προσωπικό και τις διατιθέμενες πιστώσεις. Ο καθοριστικότερος όμως όλων των παραγόντων κρίνεται ότι ήταν και εξακολουθεί να είναι ο οικονομικός. Έτσι, το μεγάλο άλμα για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης θα επιτευχθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και εξής με τις γενναίες χρηματοδοτήσεις από τα αναπτυξιακά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ Ι, 1995-2000 και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2000-2006), τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. Μια συγκριτική αναφορά σε ποσοτικά στοιχεία από τις συλλογές είναι ενδεικτική: Το 1977 η Βιβλιοθήκη αριθμούσε 10.000 τόμους βιβλίων, 60 τίτλους περιοδικών και 600 χαρακτικά έργα. Το 1997 22.000 τόμους βιβλίων, 183 τίτλους περιοδικών, 600 χαρακτικά έργα, 189 video. Το 2007 αριθμούσε 42.000 τόμους βιβλίων, 602 τίτλους περιοδικών (394 έντυπους, 43 σε CD-ROM, 15 σε μικροφίλμ και 150 ηλεκτρονικούς τίτλους από τη βάση JSTOR).

Η Βιβλιοθήκη στεγαζόταν μέχρι το 1995 στο κτηριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου (Πατησίων 42) στο κτήριο της ΑΣΚΤ, σε χώρο 36 τ.μ., οπότε και μεταφέρθηκε στα κτήρια της οδού Πειραιώς 256 σε χώρο 630 τ.μ.. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2016 σε κτήριο με συνολικό εμβαδόν: 4.500 τ.μ. Το κτήριο με εμφανές μπετόν, πορόλιθο και ξύλο, κατασκευάστηκε από το Atelie 66 Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Αντωνακάκη και ΣΙΑ. Τον εσωτερικό χώρο σχεδίασε το Αρχιτεκτονικό Γραφείο WorkShop του Δ. Σοτοβίκη, και πραγματοποιήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/03/2024
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών