Γρήγορη πρόσβαση
«Τέχνη & Επιστήμη: Εικαστική έρευνα από το Bauhaus στη bio-art” : ημερίδα
08/04/2015
Θα πραγματοποιήσουν ομιλίες-παρουσιάσεις του έργου τους οι εικαστικοί Suzanne Anker (Professor and Chair, School of Visual Arts New York), Εllen Levy (Past President of College Art Association) και Marta De Menezes (Director, Cultivamos Cultura). Θα ακολουθήσει συζήτηση για το έργο και τις σχέσεις τέχνης και επιστήμης σε συντονισμό Ingeborg Reichle (Humboldt) και Ασημίνας Κανιάρη (ΑΣΚΤ).Αμφιθέατρο De Chirico, Πέμπτη 23/4/2015 ώρες 11:15-14:00.

Τέχνη και Επιστήμη: Εικαστική έρευνα από το Bauhaus στη Bio-art /Art and Science: Artistic Research from Bauhaus to Bio-art

ΑΣΚΤ - Πειραιώς 256, Αμφιθέατρο De Chirico,

Πέμπτη 23/4/2015 ώρες 11:15-14:00 /ASFA – Peiraios 256

De Chirico Amphitheatre, Thursday 23/4/2015 11: 15-14:00

Πρόγραμμα Ημερίδας/Colloquium programme 11: 15-11:30 Καλωσόρισμα. Ασημίνα Κανιάρη, λέκτορας ΑΣΚΤ/Welcome. Assimina Kaniari, Lecturer in Art History, ASFA.

11: 30-12:00 Marta De Menezes, Mst Art History, Oxford University, Ph.D candidate, University of Leiden, Cultivamos Cultura, Director, εικαστικός και θεωρητικός τέχνης/visual artist and art theorist. The laboratory as an art studio: experiments in biological art

12:00-12:30 Ellen K. Levy, Ph.D., Special Advisor on the Arts and Sciences, Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts IDSVA, Past President, College Art Association 2004-2006, εικαστικός και θεωρητικός τέχνης/visual artist and art theorist. Reflections on Biomedia in the Context of New Media and Postmedia

12:30-13:00 Διάλειμμα/Break.

13:00 Συζήτηση/Discussion: «Τέχνη και Επιστήμη στην εικαστική έρευνα και την Ιστορία της Τέχνης»/“Art and Science in artistic research and in Art History”. Panel: Assimina Kaniari, D.Phil Oxford, Lecturer in Art History, Department of Art Theory and History, Athens School of Fine Arts, art historian http://www.aht.asfa.gr/index.php/--mainmenu-53/---4071980-mainmenu-55/206-01062011

Ellen K. Levy Ph.D., Special Advisor Special Advisor on the Arts and Sciences, IDSVA-Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts, School of Visual Arts, New York, Past President, C A A 2004-2006, artist and theorist. http://www.complexityart.com/

Marta De Menezes, Mst Art History, Oxford University, Ph.D candidate, University of Leiden, Cultivamos Cultura, Director, visual artist and theorist http://martademenezes.com/cultivamos-cultura/

Ingeborg Reichle, Dr., FONTE guest professor, Institute for Cultural History and Theory, Humboldt-University, Berlin, art historian http://www.kunstgeschichte.de/reichle/

Luis Graca MD PhD, Associate Professor, Head of Cellular Immunology Unit, Universidade de Lisboa, biologist http://www.imm.fm.ul.pt/web/imm/cellularimmunology

Ιoannis Melanitis, MA, Lecturer in Scultpure, Athens School of Fine Arts, Ph.D candidate in the School of Architecture, NTUA, visual artist http://melanitis.com/

Όλοι ευπρόσδεκτοι/All welcome

Οι ομιλίες θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα αλλά θα προηγηθούν περιλήψεις στην ελληνική.

Τελευταία νέα
Ημερομηνία: 13/03/2024
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 22/12/2023
Είδος εγγράφου: Ανακοινώσεις
Ημερομηνία: 18/12/2023
Λήξη: 31/12/2023
Είδος εγγράφου: Εκδηλώσεις
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών