Γρήγορη πρόσβαση
Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ο Συλλογικός Κατάλογος δίνει δυνατότητα πρόσβασης στους καταλόγους των ελληνικών και κυπριακών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, στην Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στην Ακαδημία Αθηνών.
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών