Γρήγορη πρόσβαση
Κατάλογος περιοδικών ΕΚΤ
Κατάλογος περιοδικών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών. Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εντοπίσει εάν και σε ποια βιβλιοθήκη υπάρχει ένα περιοδικό.
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών