Γρήγορη πρόσβαση
Κατάλογος Περιοδικών ΑΣΚΤ
Η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή σε έντυπα περιοδικά τέχνης (για να δείτε τους τίτλους ανοίξτε το αρχείο PDF που επισυνάπτεται παρακάτω). H Bιβλιοθήκη έχει συνδρομή στη βάση JSTOR (Art and sciences III), που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών που αφορούν στις τέχνες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για ερευνητές και φοιτητές. Επίσης παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Heal-link . Οι ηλεκτρονικές πηγές που παρέχονται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το JSTOR είναι συνδρομητικές. Στις συνδρομητικές βάσεις έχετε πρόσβαση μέσω του τοπικού ή ασύρματου δικτύου της ΑΣΚΤ ή απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης χρήστη (με τους κωδικούς της ακαδημαϊκής ταυτότητας) ή μέσω της υπηρεσίας VPN. Όσες/οι ενδιαφέρονται να έχουν απομακακρυσμένη πρόσβαση μέσω VPN πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση στο Γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης ή να συμπληρώσουν την παραπάνω αίτηση και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library@asfa.gr.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών