Γρήγορη πρόσβαση
Κατάλογος Περιοδικών ΑΣΚΤ
Η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή σε έντυπα περιοδικά τέχνης (για να δείτε τους τίτλους ανοίξτε το αρχείο PDF παρακάτω). Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία παρέχεται μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Heal-link . Επίσης η Bιβλιοθήκη έχει συνδρομή στη βάση JSTOR (Art and sciences III), που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών που αφορούν στις τέχνες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για ερευνητές και φοιτητές. Οι ηλεκτρονικές πηγές που παρέχονται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το JSTOR είναι συνδρομητικές. Στις συνδρομητικές βάσεις έχετε πρόσβαση μέσω του τοπικού ή ασύρματου δικτύου της ΑΣΚΤ ή απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης χρήστη (με τους κωδικούς της ακαδημαϊκής ταυτότητας) ή μέσω της υπηρεσίας VPN. Όσες/οι ενδιαφέρονται να έχουν απομακακρυσμένη πρόσβαση μέσω VPN πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση στο Γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης ή να συμπληρώσουν την παραπάνω αίτηση και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library@asfa.gr.

Στον Αλφαβητικό Κατάλογο περιοδικών HEAL-link θα δείτε τους τίτλους όλων των ηλεκτρονικών περιοδικών στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω της κοινοπραξίας Ακαδημαΐκών Βιβλιοθηκών HEAL-link.

Στις Θεματικές κατηγορίες θα εντοπίσετε τα περιοδικά των εικαστικών τεχνών, της αρχιτεκτονικής κλπ.

Το search.heal-link.g λειτουργεί ως μηχανή ενιαίας αναζήτησης στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link (ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία).

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών