Γρήγορη πρόσβαση
WorldCat και Art Descovery Group Catalogue
Μέσω του καταλόγου του WorldCat έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες χιλιάδων βιβλιοθηκών απ' όλο τον κόσμο. Μπορείτε ακόμα να εντοπίσετε ψηφιακό περιεχόμενο (π.χ. αναφορές σε άρθρα και συνδέσμους προς το πλήρες κείμενο, σπάνιο περιεχόμενο ερευνητικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, ψηφιακές εκδόσεις σπάνιου υλικού κ.ά.).

Στο Art Discovery Group Catalogue μπορείτε να αναζητήσετε βιβλιογραφία τέχνης σε μια ομάδα επιλεγμένων μεγάλων βιβλιοθηκών τέχνης που συμμετέχουν στο WorldCat. Στα πλεονεκτήματα αυτού του καταλόγου συγκαταλέγεται το γεγονός ότι συγκεντρώνει βιβλιογραφικά δεδομένα όχι μόνο από τους καταλόγους, αλλά και από τις ψηφιακές συλλογές, τα ιδρυματικά αποθετήρια και τους ιστότοτοπους των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών