Επιμέλεια ιστοχώρου
Για αναρτήσεις, παρατηρήσεις ή πληροφορίες που αφορούν στον ιστοχώρο της Βιβλιοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Χρυσάνθη Γεωργούλη, τηλ: 210-4801212, email: cgeorg@asfa.gr

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών