Όροι χρήσης
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα για το υλικό που η ίδια έχει αναπτύξει και διαθέτει μέσω του δικτυακού της τόπου. Δε φέρει καμία ευθύνη για την λειτουργία δικτυακών τόπων, στων οποίων το περιεχόμενο αυτή παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων.

Η χρήση του υλικού που έχει αναπτυχθεί από την βιβλιοθήκη είναι ελεύθερη για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση να αναφέρεται ρητά η προέλευση του υλικού με την παρακάτω φράση:

"Άδεια χρήσης από τη Βιβλιοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ.".

Οποιαδήποτε διανομή, διάθεση, αλλοίωση ή μεταποίηση του εν λόγω υλικού δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή σύμφωνη γνώμη της Βιβλιοθήκης.

 

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33. Tηλ.: 210-4833825. Fax: 210-4834351. E-mail: library@asfa.gr
©2008 Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών